Pre dobrého zamestnávateľa
   sa oplatí   
pracovať!
Pre dobrého zamestnávateľa    sa oplatí    pracovať!

logo

Získajte ocenenie pre vašu firmu

Cena Dobrý zamestnávateľ je udeľovaná inzerentom portálu pracadneska.sk, ktorí vytvárajú pozitívne pracovné podmienky a plnia záväzky voči svojim zamestnancom.

Podmienky pre udelenie ocenenia

Základné podmienky

  • Zamestnávateľ je registrovaný a aktívne inzeruje pracovné ponuky na portáli pracadneska.sk
  • Zamestnávateľ prehlasuje, že vyplácal v sledovanom kalendárnom roku mzdy zamestnancom a uhrádzal odvody v riadnom termíne bez omeškania.
  • Spoločnosť vykázala kladný hospodársky výsledok (zisk) za posledné dva kalendárne roky.
  • Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri SR.

+

Finančné a nefinančné benefity

Poskytovanie minimálne piatich z vybraných kategórií zamestnaneckých benefitov, ako napríklad: 13. plat, zamestnanecké zľavy, zabezpečenie dopravy do práce, poskytovanie firemného ubytovania, príspevok na III. pilier, príspevok na dovolenku, firemné akcie a teambuildingy, odborné alebo jazykové vzdelávanie, možnosť práce z domu a pod.

Plné znenie podmienok je k dispozícii po kliknutí tu.

Nominácia firmy a udelenie ceny je bezplatné.

Odlíšte vašu firmu
od iných zamestnávateľov

Odlíšte vašu firmu

Status

Prezentujte sa ocenením udeľovaným na základe striktných kritérií vo vlastných PR aktivitách.

Dôveryhodnosť

Zaujmite uchádzačov ocenením za plnenie záväzkov a tvorbu pozitívneho pracovného prostredia.

Lojalita

Prezentujte ocenenie vo vašej firme. Pretože pre dobrého zamestnávateľa sa oplatí ostať pracovať!

Využite cenu vo vašich PR aktivitách

Zvýšte dôveryhodnosť pre uchádzačov

Zvýšte lojalitu zamestnancov

Ako nominovať vašu firmu?

Krok 1
Registrujte vašu firmu

na portáli pracadneska.sk

REGISTRÁCIA
Krok 2
Nominujte vašu firmu

na ocenenie Dobrý zamestnávateľ

NOMINÁCIA
Krok 3
Využívajte ocenenie

vo vašich náborových kampaniach,
PR aktivitách v médiách a
na portáli pracadneska.sk